Conditions générales

Algemene Voorwaarden

Welkom op de officiële BeLux website van alle toestellen van de Lumenis LightSheer familie, www.lightsheer.net. Deze website is eigendom van de firma MediLaser, gevestigd te Geel, België.

MediLaser is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, die het gevolg zou kunnen zijn van verkeerde of onvolledige informatie, verstrekt door onze partners.

MediLaser kan tevens niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke complicaties, opgelopen na een behandeling door één van onze partners.

Wij zijn hoogstens gehouden tot een inspanningsverbintenis, om samen met onze partner te zoeken naar een oplossing, hierbij rekening houdend met de specifieke eigenheden van de te behandelen patiënt.

Alle LightSheer gebruikers zijn verplicht hun patiënten de officiële patiëntenfiche en consent formulier te laten invullen vooraleer aan de testsessie/behandeling te beginnen.

Al onze partners behouden het recht om op basis van de aan hen verstrekte informatie een behandeling te weigeren, indien zij menen dat hiervoor medische en/of andere geldige redenen bestaan.

Alle gegevens op deze website zijn van informatieve aard en de verwachtte resultaten zijn nooit bindend, daar mogelijke risico’s tot complicaties of de invloed van mogelijke andere gedragingen/factoren die eigen zijn aan de te behandelen patiënt, onmogelijk vooraf in te schatten zijn.

Tevens behouden wij het recht om onze website op elk ogenblik en naar eigen keuze inhoudelijk aan te passen, zonder hiervoor goedkeuring te moeten vragen aan onze partners en referenties. De website heeft louter een informatief karakter en dient slechts ter online ondersteuning voor alle LightSheer partners en patiënten.

Zo zijn de publiek toegankelijke behandeladressen o.a. verkregen door verzamelen en marktonderzoek, via internetzoekmachines en via de Kamer van Koophandel en kunnen mogelijk incompleet of verouderd zijn.

We doen ons best een zo breed mogelijk scala van LightSheer behandeladressen te tonen, derhalve u hieromtrent zo goed mogelijk te kunnen informeren.

MediLaser kan derhalve nooit verantwoordelijk gesteld worden in geval van :

  • Onjuistheden of onvolledige informatie van partners met betrekking tot de op onze website beschikbare informatie;
  • Elke vorm van schade, opgelopen ten gevolge van een onwetmatige inbraak door derden, waardoor mogelijk informatie op onze website buiten onze wil om is gewijzigd;
  • Elke vorm van schade, hetzij direct of indirect, veroorzaakt door de toegang van eenieder of de onmogelijkheid tot toegang op onze website, het gebruik van onze website en/of van de waarde die aan de informatie op onze website wordt toegekend;

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die gebruik maakt van de informatie op onze website, alsook voor iedereen die gebruik maakt van onze diensten.

De gebruikelijke prijzen voor laserontharing kunnen verschillen. Daar alle LightSheer gebruikers vrij zijn hun eigen tarief te hanteren, verkiest MediLaser geen prijzen te vermelden op de website van www.lightsheer.net.

Alle promoties op onze website zijn uiterlijk geldig tot de erbij vermelde geldigheidsdatum en zijn bruikbaar in alle schoonheidsinstituten, vermeld op www.lightsheer.net. Onze promoties zijn niet cumuleerbaar met andere acties van onze partners.

MediLaser kan op elk gewenst moment promoties wijzigen, aanpassen en/of intrekken om markteconomische en/of andere redenen.

 

Privacy

MediLaser doet er alles aan om de door ons gepresteerde diensten in het volste vertrouwen en met de nodige privacy te verrichten, zodoende de Wet van 11/12/’98 omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen.

Eenieder heeft het recht om de gegevens die hem of haar aanbelangen in te zien, te verbeteren en/of te annuleren.

MediLaser kan ook gegevens gebruiken via Google’s op interesses gebaseerd adverteren of doelgroepgegevens van derden (zoals leeftijd, geslacht en interesses) via Google Analytics.

Alle vaste en occasionele LightSheer verdeelpunten gaan ermee akkoord dat hun contactgegevens op onze website geplaatst worden ter informatie van de BeLux consument. Indien u niet vermeld wenst te worden op onze website, volstaat het ons te verwittigen via ons mailadres: info@medilaser.be. Voor alle informatie, vragen en/of advies, aarzel niet ons te contacteren.

Iedere betwisting zal uitsluitend afhangen van de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken te Turnhout.